Himmelbjerggaarden


Natur, Kultur & Regeneration

Kursus og Retrætecenter i naturen


Faciliteter til kurser, konferencer & retræte, 65 sengepladser.

Kontorfællesskab og iværksætter miljø. Kulturevents & kreative værksteder.

20 ha område med skovhave under anlæggelse & permakulturhaver.

Et samlingspunkt for den grønne omstilling

Unikke rammer midt i Søhøjlandets fantastiske natur. 65 sengepladser.

Store indendørsfaciliteter og naturskønne udearealer.

Kontorer & mødelokaler 30 min. fra Aarhus. Godt miljø for Iværksættere.

Faciliteter og Tjenester


Overnatning

Gratis Wi-Fi

Mødelokaler

Gratis Parkering

Konferencer Plads

Skovtur

Forplejning

Køkkener

Skov & Natur

Værksted

Tag på tur i området

Er du vores nye driftsleder?

Kære netværk og venner af Himmelbjerggården,

Vi er kommet langt siden vi overtog Himmelbjerggården for syv år siden. Vi har snart renoveret alle bygningerne på ejendommen, fået godt styr på gårdens infrastruktur og grundfundamentet er skabt, for den socialøkonomiske virksomhed og de fantastiske rammer vi tilbyder til bl. a. kursus- retræte-, og konferenceaktiviteter og meget mere.

Nu søger vi den helt rigtige, erfarne driftsleder til at blive en del af vores team, til den næste fase af udviklingen af inspirationscentret. Vi håber i vil hjælpe med at sprede budskabet ud i jeres netværk så vi kan finde den helt rigtige person til at træde ind i vores organisation.


Visionen for Himmelbjerggården er at skabe et Nordisk Inspirationscenter der med et regenerativt mindset og fokuseret handling viser en vej ind i en bæredygtig fremtid, et fællesskabende samlingspunkt for den forandring vores tid kalder på. Måden vi driver og udvikler inspirationscentret på, vokser ud af denne vision. Vi bliver allerede anerkendt som frontløbere og som organisation, er vi en aktiv del af et stort tværfagligt netværk som krydsbestøver og videndeler på tværs af faglighed og sektorer.


Tak for hjælpen og vi ser frem til at blive et endnu stærkere team på Inspirationscentret på Himmelbjerget.

EarthTalk med Laura Storm

Fra adskillelse til genforbindelse

EarthTalks er en samtalerække om natursyn og regeneration af vores ydre og indre natur. I denne samtale med Laura Storm spørger vi hvorfor regeneration er nødvendigt og hvad vi kan gøre kollektivt for at ændre den kurs vi er på. Laura er en af pionererne indenfor det regenerative felt og hendes bog, “Regenerativ Ledelse”, er oversat til syv forskellige sprog.

Med EarthTalks ønsker vi at skabe et nyt samtaleformat, som er en krydsning mellem samtale, foredrag og kulturcafé, hvor vi skaber rum for dialog om livsudfoldelsen på Jorden i et økocentrisk perspektiv. Vi inviterer forskellige tænkere, forfattere og kunstnere i dialog om deres perspektiv på det regenerative paradigme og på hvordan vi forandrer vores aftryk på naturen fra at være destruktivt til at være genoprettende. Samtalerne finder sted i EarthWays studie på Himmelbjerggården og er åbne for offentligheden.

EarthWays - en rejsen mod at etablere et almennyttigt kraftcenter

I august 2023 blev der taget et vigtig skridt i Himmelbjerggården’s og EarthWays fælles rejse – en rejse som begyndte for snart fire år siden. I 2019 blev et møde til en dialog, som blev til en forening og en fælles vision om at transformere Himmelbjerggården til et “Nordisk Center for Regenerativ Læring”.


I august var det Jesper og Jeppe første officielle arbejdsdag på gården, og deres fokus ligger på at udvikle det organisatoriske og økonomiske grundlag, som bevæger gården fra en socialøkonomisk virksomhed til et almennyttigt.


Indholdsmæssigt arbejder EarthWays på at udvikle metoder og værktøjer der formidler et nyt natursyn og en naturbaseret dannelse, der kan understøtte den transformation, som er nødvendig for at imødegå de systemiske kriser vi står midt i.

"Vi lever i en tid, hvor vores samfund ikke bare kan gøres bæredygtigt med teknologiske løsninger, men som kræver en grundlæggende ændring i vores måde at tænke og handle på. Dette betyder at vi skal regenerere vores livsgrundlag og mangfoldigheden af liv overalt på Jorden."


På gården betyder regeneration at vi lærer at give, og skabe, mere end vi tager. EarthWays inviterer alle der måtte dele vores mission til at indgå i samarbejde og dialog om hvordan vi omsætter den regenerative vision til praksis.

About Himmelbjerggaarden

Sharing about the farm and the vision – by "Sociale Entreprenører i Danmark"

Discover Himmelbjerggaarden, the Nordic Inspiration Center for Sustainable Development. This social enterprise welcomes visionaries excited about collaborating to co-create innovative solutions rooted in social and environmental responsibility. Situated in a breathtaking and historic area,


Himmelbjerggaarden is a must-visit destination that invites you to join the journey toward a more sustainable world.


Watch the interview with the owner and visionary leader of the center - Aslaug Færch Johnsen. 

Grønt iværksætter miljø

Søger du smukke, rolige rammer for dit arbejde og er omtanke for naturen en af dine grundværdier? På gården kan du få kontor midt i Danmarks mest storslåede natur - blot en halv time fra Aarhus.


Huset rummer mange forskellige iværksættere, der bidrager til bæredygtig omstilling på hver deres måde. Du bliver en del af fællesskabet og er med til at gøre samskabelse muligt på tværs af brancher.


Du får adgang til fællesområder som frokostkøkken, mødelokaler & ikke mindst den smukke natur omkring Himmelbjerget. Kontorfællesskabet har også fordele i forhold til at leje andre faciliteter til større samlinger, undervisning, retræter m.m.


Lejemålene er fra 16 – 38 m², og der er også mulighed for større kontorer og showrooms. Du kan leje enkeltmandskontorer, større lokaler eller flere kontorer i forlængelse af hinanden.


Er du nysgerrig kan du kontakte:
Aslaug Færch Johnsen
Mobil: 40445898
Mail: info@himmelbjerggaarden.com

Sammen om

POSITIVE FORANDRINGER

Himmelbjerggaarden danner ramme om samskabelse, der er forankret i social og miljømæssig ansvarlighed.


Det er et åbent, almennyttigt samlingspunkt for engagerede frontløbere, der ønsker at eksperimentere med nye løsninger.


Vi håber, at vores livsstil kan inspirere vores gæster til konkrete, positive forandringer - og at vores gæster kan inspirere deres nærmeste.

Bliv opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder om festivaler, konferencer & kurser,

gode fortællinger, viden & inspiration

I samspil med naturen

Som organisation arbejder Himmelbjerggaarden efter Iroquois-folkets "7 generationer"-filosofien. Alle beslutninger har et langsigtet perspektiv, der rækker syv generationer frem.


Vores designmodel er et værktøj, som bygger på sammenhængen og harmonien mellem de fire elementer: ild, luft, jord og vand. Centralt i modellen er jordkloden, vores fælles biosfære.


Designmodellen stiller vigtige spørgsmål, som er med til at sikre overensstemmighed og retning for Himmelbjerggaardens udvikling.


Vi har et ansvar centralt for alle vores aktiviteter og beslutninger er det overordnede hensyn til mennesker, natur og miljø. Alle innovationer skal have et langsigtet perspektiv og udvikles til gavn og glæde for kommende generationer.


- Aslaug Færch,
Leder af Himmelbjerggaarden

Værdigrundlag

Vi skaber et fysisk samlingspunkt - et samskabende og værdibaseret fællesskab, der mødes omkring medansvarlighed og aktiv deltagelse.

SAMSKABELSE

Vi ser løsninger og muligheder og møder verden med åbenhed. Det frisætter individets og fællesskabet kraft og bringer handling bag ideer.

KREATIVITET

Vi udvikler med respekt for naturen og naturens ressourcer. Vi undgår spild, reducerer bevidst vores forbrug og genbruger så meget som muligt.

BÆREDYGTIGHED

VORES VERDENSMÅL


Himmelbjerggaardens virke har rødder i Earthcharter og FN's 17 Verdensmål, som rummer en universel og transformativ vision for en bedre verden.


VORES FREMTIDSVISIONER


Vi drømmer om at udvide levefællesskabet på Himmelbjerggaarden med nye bæredygtige boliger.


VORES INSPIRATIONSKILDER


Der er mange inspirerende frontløber- communities rundt om i verden, og her på siden har vi samlet dem, vi har besøgt og inpireres af.