EarthWays

Et samlingspunkt på Himmelbjerget


EarthWays understøtter Himmelbjerggaardens vision og udvikling som inspirationscenter og samlingspunkt for videndeling og netværk omkring en bæredygtig udvikling, der bygger på de værdier og principper for ligeværdighed og bæredygtighed, der er beskrevet i ’The Earth Charter’ og FN´s 2030 Verdensmål.

Foreningen EarthWays 

EarthWays er en almennyttig og medlemsbaseret forening, som arbejder med at genskabe, genopbygge og reetablere livsbefordrende relationer til naturen, til jorden og til hinanden. Vi skaber rum for inspiration, håb og handling med udgangspunkt i en regenerativ og naturbaseret dannelse.


Det gør vi konkret ved at understøtte naturens regenerative kapacitet og genskabe habitater af vidunderfuld skønhed og mangfoldighed, gennem arbejdet for at be­skytte naturens rettigheder samt ved udvikling af fællesskaber, hvor mennesket indgår som en rege­nererende kraft i naturens kredsløb.


Vi har hjemme på Himmelbjerggården, hvor vi i praksis arbejder med regenererende strategier, der skal øge biodiversiteten og genskabe natur- og artsrige habitater. Vi ønsker gennem vores arbejde at gøre Himmelbjerggården til et samlings- og referencepunkt for regenerativ læring, og et eksperimentarium for oplevelsesbaserede og praktiske aktiviteter, der kan inspirere og skabe rammer for en åben dialog om, hvordan vi finder nye og regenerative veje at gå som samfund.


Vi tilbyder kurser og workshops om regeneration af vores ydre og indre natur, som kan skræddersys til mange forskellige sammenhænge. Vores aktiviteter omfat­ter også kulturelle events, residency programmer og et grund­lovsmøde, som har til hensigt at få indskrevet naturens rettigheder i vores lov­grundlag.Et nøgleord for os er samskabelse. Vi samarbejder med organisationer, foreninger og fællesskaber både lokalt og internationalt. Vi er bl.a. en del af Nordplus netværket HackOurHealthEcology og samarbejder med Regenerative Learning Network og CUHRE ved SDU som forsker i relationen mellem mennesker og natur.

Samarbejder


EarthWays har en bred vifte af samarbejdspartnere, der arbejder med regeneration, læring og forandringsprocesser. Vi er med i projekter, hvor vi udvikler læringsforløb og nye undervisningsmaterialer, skaber oplevelser og samtaler i naturen, genopretter degenererede naturområder og fremmer regenerative kulturfællesskaber.


Foreningen trækker på et visionært og højt kvalificeret tværfagligt underviserteam og vi indgår i netværk med nytænkere og banebrydende praktikere fra ind- og udland.


Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om vores arbejde:

EarthWays drives til dagligt at en bestyrelse på fire medlemmer, Jesper Saxgren, Anne Weber Carlsen, Jeppe Graugaard og Aslaug Færch Johnsen, i samarbejde med et Advisory Council bestående af Lone Belling, Rune Engelbreth Larsen, Jacob Rask, Skye Jin Mortensen, Kåre Birk, Michael Paulsen og Theis Scherfig. Læs mere om holdet bag EarthWays her

Jesper Saxgren


Jesper har mere end 40 års erfaring som projektudvikler, underviser og rådgiver indenfor områderne miljø/økologi/permakultur, projektudvikling, uddannelse/folkeoplysning og internationalt projektarbejde.

Anne Weber Carlsen


Anne arbejder med regenerativ ledelses- og organisationsudvikling i virksomheden Human by Nature. Hun har mange års erfaring som leder, konsulent og facilitator.

Jeppe Graugaard


Jeppe har mange års erfaring som underviser fra en lang række sammenhænge og har bl.a. skabt et open source crash course i klimaforandringer. Som forsker har han en miljøfaglig baggrund med en MSc Climate Change og PhD i græsrodsinnovation.

Aslaug Færch Johnsen


Aslaug er en visionær social iværksætter med en baggrund som tøjdesigner og kunstner. Himmelbjerggården er for hende et livsprojekt - et resultat af mange års research i forhold til at være aktiv medskaber af en bæredygtig udvikling.

“Menneskets indre og ydre natur, handlemåder og fortællinger hænger sammen. Derfor spænder vores arbejdsområder over kultur, kunst, levemåder og jordbrug: alle med fokus på, at Jordens og menneskers sundhed er forbundne.”

Foreningens aktiviteter foregår på Himmelbjerggaarden eller andre strategiske steder i ind- og udland.

Bliv opdateret

Tilmeld dig EarthWays nyhedsbrev