Vores team

Vores team

EarthWays er en forening startet i 2020 med en vision om at bringe vores levevis i overensstemmelse og harmoni med de grundlæggende betingelser for liv på Jorden. Foreningen har til formål at skabe læringsrum for at vi i praksis transformerer vores tanke- og handlemønstre så den menneskelige indvirkning på Jorden går fra at være overvejende destruktiv til at være helbredende og regenerativ.


Den daglige drift af foreningen bliver varetaget af EarthWays bestyrelse som består af Jesper Saxgren (forperson), Anne Weber Carlsen (næstforperson), Jeppe Graugaard (kasserer) og Aslaug Færch Johnsen (repræsentant for Himmelbjerggården). Vores Advisory Council er det rådgivende organ som understøtter både den organisatoriske udvikling og udfoldelsen af EarthWays vision. Du kan læse mere om vores bestyrelse her på siden og om vores Advisory Council her.


Jesper Saxgren

Forperson

Jesper har mere end 40 års erfaring som projektudvikler, underviser, kursusudvikler og konsulent indenfor områderne miljø/økologi, permakultur, projektudvikling, uddannelse/folkeoplysning og internationalt projektarbejde. Inden for økologi- og miljøområdet har han arbejdet som projektrådgiver, planlægger, underviser og facilitator med agro-økologi, permakultur, økologisk byggeri, regenerativ land use planning, watershed and ecosystems management og climate change mitigation/adaptation i såvel Danmark som med NGO’er i Nepal, Ghana, Bolivia og Bhutan. I dag er han næstformand i Ulandsudvalget i Økologisk Landsforening, Ambassadør for EARTH University i Costa Rica, medstifter af foreningen EarthWays samt Founding Trustee i The Regenerative Viticulture Foundation.

Anne Weber Carlsen

Næstforperson

Anne har arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer som konsulent og leder i en lang række offentlige og private virksomheder. Under en udstationering som rådgiver for Oxfam-Ibis i Ghana blev hun introduceret til facilitering som demokratisk ledelsespraksis. Tilbage i Danmark stiftede hun i 2004 konsulent- og kursusvirksomheden Facilitator, som hun har drevet siden. I 2021 var hun med til at stifte konsulentfællesskabet Human by Nature der arbejder med naturbaserede interventioner og regenerativ ledelses- og organisationsudvikling. Hun er optaget af, hvordan andre fremtider end dem, der kommer af at forlænge nutiden med brædder, kunne se ud, og hvordan vi bygger broer til dem. I 2020 gennemførte hun uddannelsen Warrior for The Human Spirit hos Margaret Wheatley og er nu på opdagelsesrejse i naturen og nordiske visdomstraditioner med vølver og shamaner som læremestre.

Jeppe Graugaard

Kasserer

Jeppe har som underviser, forsker og forfatter en bred erfaring indenfor formidling af klimaforandringernes grundproblemstillinger og global økologi. Han arbejdede fra 2016-2023 som underviser på Ry Højskoles horisontlinje, hvor han bl.a. har udviklet faget Kloden Kalder, der handler om klimaforandringer, økologi og alternativerne til forbrugssamfundet. Han har herudover undervisningserfaring fra folkeskolen, universitetsverdenen, og forskellige græsrodssammenhænge. Han er uddannet MSc Climate Change og Ph.D. i græsrodsinnovation ved School of Environmental Sciences, University of East Anglia (UK). Han har tidligere arbejdet med klimatilpasning og grøn omstilling for et konsulenthus i London, hvor han også været tilknyttet New Economics Foundation. Du kan læse mere om Jeppes arbejde på jeppegraugaard.dk

Aslaug Færch Johnsen

Repræsentant for Himmelbjerggården

Aslaug er leder af Himmelbjerggården. Aslaug er uddannet tøjdesigner, biosystemisk psykoterapeut, biodynamisk kraniosakral terapeut og transformativ kunstterapeut. Hendes kunst omhandler det feminine univers og indre tilstedeværelse. Hun flyttede til Himmelbjerggården med sin datter i 2017 efter 18 år i italien, og hun er en visionær og dedikeret social iværksætter, hvor Himmelbjerggaarden er et livsprojekt og resultatet af mange års research i forhold til at være frontløber og aktiv medskaber af konkret bæredygtig udvikling.