Naturgenopretning

Naturgenopretning


I forbindelse med vores arbejde med regenererende strategier i praksis, har vi igangsat projektet ’Regenerering af økosystemer og genskabelse af natur- og artsrige habitater på Himmelbjerggården’ som skal bidrage til at gøre Himmelbjerggårdens omgivelser til et mangfoldigt og natur- og artsrigt referencerum, hvor vi ved at genoprette og genforvilde naturlige økosystemer kan styrke biodiversiteten og forbedre vilkårene for truede arter i Danmark, og hvor udviklingen af biodiversiteten i området kan følges, opleves og dokumenteres over tid.


For to år siden ryddede vi et 2 ha stort område med en monokultur af grantræer, der var blevet brugt til klippegrønt for at gøre plads til en varieret skovhave med frugt- og nøddetræer.


Vi ønsker nu at gå et skridt videre og i første fase omlægge et nyt 3 ha stort sammenhængende område til et naturgenopretnings-område, hvor vi ønsker at genetablere mulighedsbetingelserne for at lade naturens egne, dynamiske processer og regenerative evne og potentiale bestemme, hvordan livet i landskabet skal udvikle og forme sig.


Det vil indebære forskellige tiltag herunder fældning af de ikke-hjemmehørende grantræer samt indhegning, således at det bliver muligt at genindføre nogle af de nøglearter, der er afgørende for et varieret økosystems sundhed og funktionalitet.


Det vil omfatte at udsætte nogle af de store planteædere, først og fremmest vild-heste og geder, der som bund- og topgræssere vil supplere hinanden og skabe mulighed for at en stor mangfoldighed af blomster, urter og insekter vil kunne spire frem og etablere sig og øge mulighederne for et varieret fugleliv.


Når udgangsbetingelserne er etableret, bør det udlagte naturgenopretnings-område overlades til sig selv og den menneskelige indflydelse ophøre i tillid til naturen regenerative kapacitet.


Naturgenopretning beskriver med andre ord en naturtilstand, hvor det ikke er menneskets udnyttelse eller pleje som er styrende for naturen, men derimod naturens processer. Genoprettet natur betyder vild natur, hvor vi mennesker træder et skridt tilbage og lader naturen passe sig selv.

EarthWays food forest garden

Den smukke natur på gården

En vigtig del af Himmelbjerggården er den fantastiske omkringliggende natur. På selve gården´s område arbejder vi med, at implementerer, og videndele, om regenerative metoder der er med til at understøtte de grundlæggende betingelser for liv og naturlig mangfoldighed og biodiversitet.


Vi har urtehaver, køkkenhaver, en to hektar spiselig skovhave som er ved at blive anlagt, eksperimenterende regnsvandssystemer, lægeurtehave under etablering, smukke søer og skønne rekreative uderum som byder ind til stilhed og sanselighed.


Til dette vigtige arbejde får vi hjælp fra en stor flok internationale frivillige som er med til at eksperimenterer og udvikle området.