Om Inspirationscenteret

Naturen som læremester 

Visionen er at skabe et samlingspunkt med rødder i 2030 verdensmålene. Et inspirationscenter for bæredygtig udvikling i samspil med naturen, hvor kreative og samskabende fællesskaber mødes omkring medansvarlighed, hjertelighed og viljen til at være den forandring, de ønsker at se i verden.

Gården & området

Himmelbjerggaarden er placeret på Himmelbjerget midt mellem Skanderborg og Silkeborg. Gården består af et område på 20 ha beliggende i noget af Danmarks smukkeste natur, og der er 15 bygninger af forskellig størrelse og anvendelse spredt over området med et samlet areal på ca. 6000m2.


Det Nordiske Inspirationscenter for Bæredygtig Udvikling igangsatte rejsen i marts 2017, og gården er drevet af den socialøkonomiske virksomhed WeCreation. Siden begyndelsen er organisationen, der driver gården, blevet funderet, mange bygninger er sat i stand, de smukke lokaler er blevet indrettet, og centeret er allerede vært for rigtig mange virksomheder, organisationer og undervisere, som nyder at være i det naturskønne område. Der er en bred vifte af aktiviteter og initiativer, som kendetegner Himmelbjerggaarden, og visionen bag tager langsomt form.

Lad os bygge bro til en grønnere fremtid sammen


Som gæst hos os bidrager du aktivt til at skabe et Nordisk Inspirationscenter som er visionen for Himmelbjerggården. Et fællesskabende samlingspunkt, der med et regenerativt mindset og fokuseret handling, eksperimenterer en vej ind i en grønnere, og mere bæredygtig fremtid. På gården implementere, videndeler og formidler vi om det vi gør og du vil opleve at driften og udviklingen af inspirationscenteret vokser ud af visionen. Vi ser vores kunder som samarbejdspartnere og en naturlig del af vores netværk.


Inspirationscenteret er en socialøkonomisk virksomhed, gården er drevet med vedvarende energi, al interiør er lækkert genbrug besjælet med kunst og naturlige materialer, fokus på økologi og lokale råvarer og der arbejdes med regenerative metoder både i forhold til ledelse, grønsagsproduktion samt fremme af biodiversitet i landskabet. Alle bevidste valg der ikke bare er gode for dig og dine deltagere, men også for jorden.

Tag på tur i området

Vores logo symboliserer livet - formen bliver kaldt 'Seed of life'.


Ringene er et af grundelementerne i geometri og fraktalopbygning og et symbol på liv - nemlig cellen, som deler sig.


Uendelighedssymbolet symboliserer den konstante energetiske udveksling. Midterlinjen repræsenterer menneskets forankring mellem himmel og jord.


Al forandring begynder i os selv.

Vision & Mission

Visionen om bæredygtig udvikling er både miljømæssig og social og rækker langt videre end til et miljøvenligt konference- og kursuscenter.


Himmelbjerggaarden opererer både med social-, miljømæssig- og økonomisk bæredygtighed i udviklingen af visionen og stedets aktiviteter.


Intentionen er at være eksemplets magt. Vi omstiller driften til vedvarende energi, vi arbejder med selvforsyning af grøntsager og æg, vi har fokus på udvikling af biodiversiteten og insektbestanden i området og har blandt andet bifamilier boende. Vi undgår for så vidt spild af ressourcer og genbruger så meget som muligt - eller sender det videre i systemet for at reducere vores CO2-aftryk i hverdagen.

 

Vi har ikke den endelige opskrift, vi er et eksperimentarium, og vi vil gerne inspirere til langsigtet helhedstænkning og positiv udvikling inden for bl.a. sunde og resiliente fællesskaber, nyskabende ledelse, trivsel og velvære, social innovation og samarbejde på tværs af den private og offentlige sektor og landegrænserne.

Som organisation arbejder Himmelbjerggaarden på at skabe de bedste forudsætninger for at nære og styrke det enkelte menneskes potentiale i forhold til privat-, relationel-, arbejdsmæssig- og spirituel tilstedeværelse og uegennyttigt engagement i en vision, som rækker ud over en selv.


Drivkraften er relation, dialog og vidensdeling på tværs af brancher, ideologier og kultur. Helhjertet engagement, kreativitet og fællesmenneskelig bevidsthed er kernen i samskabelsen.

Socialøkonomi

WeCreation ApS er driftsselskabet, som driver Himmelbjerggaarden og er oprettet som en socialøkonomisk virksomhed godkendt af Erhvervsstyrelsen.


Forudsætningen for denne type virksomheder er at drive virksomhed på almindelige markedsvilkår og samtidig anvende overskuddet til at søge svar på udfordringer inden for miljø og sundhed.


Alt eventuelt overskud fra driften geninvesteres i udviklingen af projektet.

 

WeCreation står for bolig- og erhvervsudlejning samt udlejning af kursus- og konferencefaciliteterne. Samtidig er selskabet ansvarligt for at udvikle og koordinere de aktiviteter, inspirationscenteret rummer både nu og i fremtiden.

 

Himmelbjerggaarden skal være et ressourcested, et vitalt åndehul for den enkelte, for iværksættere og erhvervsdrivende, for familierne, for singlerne, for de ældre og unge, for lokalsamfundet, for regionen, for turister, for samfundet.

Vi er medlem af:

I et erhvervsportræt skriver Annette Friese bl.a.:


"En kvinde med en fast røst og holdninger, der stak dybt ned i en fastforankret opfattelse af, hvor skibet skulle sejle hen, OG hvorfor det lige netop var i den retning. Et unikt livsprojekt, der ikke går på kompromis i forhold til bæredygtighed og et ønske om at gå forrest i det paradigmeskifte, vores samtid kalder på globalt."

Himmelbjerggaardens historie

Gammlet billede hoivedbygningen
Gammelt billede gym
Gammlet billede undervisning af drengene

Himmelbjerggaarden ligger på Himmelbjergets plateau og blev grundlagt i 1896 af Carl Christian Leopold Budde. Stedet har igennem tiden været drengehjem, børnehjem og senest døgninstitution. Området fortæller blandede historier om de mange hundrede børn, der har levet dele af deres liv her. Himmelbjerggaarden har løftet en vigtig social opgave, og det er en arv, vi har stor respekt for. Tidligere elever og andre med tilknytning til stedet er altid velkomne til at besøge området.

Fotoreportage, det sidste barn på bjerget

Fotograf Casper Dalhoff, JP, var på besøg på Himmelbjerggaarden 14 dage før den sidste beboer flyttede og nøglen blev drejet.