LANDSBYKONFERENCE

LANDSBYKONFERENCEN

Fremtidens landsbyer er grønne, sunde, robuste og fulde af liv

Vi glæder os til den 19. september, hvor vi danner rammen om Landsbykonferencen 2020. Gode kræfter fra landsbyerne på tværs af Skanderborg Kommune mødes på Himmelbjerggården til en dag fuld af inspiration, livfuldhed og nye tanker om fremtiden.

Arrangementet er udsolgt. Vi ser frem til at byde 100 engagerede mennesker velkommen til en inspirerende dag i landets smukkeste omgivelser.

OM KONFERENCEN 


Formålet er at sætte landsbyerne på dagsordenen og få øget fokus på, hvordan vi kan arbejde i og sammen med Skanderborg Kommune. Konferencen bliver et levende og inspirerende mødested for dem, der bor på landet, og som ønsker at udveksle erfaringer, inspirere hinanden og generere ny viden om udvikling af livet på landet.


Konferencen er også tænkt som en påskønnelse til dem, der allerede nu knokler for at vedligeholde og udvikle vore lokalsamfund - så vi kan imødegå de udfordringer, vi fornemmer fremtiden vil bringe.


Programmet for dagen afspejler, hvordan de små landsbysamfund i dag må tænke ud af boksen og indgå i tværgående samarbejder om alt fra klimatilpasning til byudvikling, bæredygtighed til sundhed. Dagen bliver en vekslen mellem indtag af viden og interaktion i plenum og grupper, afbrudt af kulturelle oplevelser, fulgt op af vederkvægende forplejning.


1/3 AF BEFOLKNINGEN BOR I LANDSBYER


I Skanderborg Kommune skal landdistrikter, små byer og nærsamfund skal udvikles - ikke afvikles. Nye fællesskaber og løsninger spirer frem og gror alle steder. Vi har så meget at byde på i de små samfund.


Spørgsmålet er, hvordan vi får formaliseret samarbejdet mellem kommune og landdistrikter, så vi for fulde sejl kan stå sammen om at udvikle landsbyerne til fremtidens udfordringer!


KONTAKT
Himmelbjergvej 11

DK-8680 Ry, Danmark

info@himmelbjerggaarden.com

(+45) 86 89 89 00

SOME