HVEM ER VI

HIMMELBJERG GÅRDEN


BAG VISIONEN


Intentionen fra investorenes side er at Himmelbjerggården skal skabe mest mulig positiv social- og miljømæssig ”Impact”.


WeCreation ApS er driftsselskabet som driver Himmelbjerggården, og oprettet som en socialøkonomisk virksomhed godkendt af Erhversstyrelsen. Forudsætningen for denne type virksomheder er, at drive virksomhed på almindelige markedsvilkår, men samtidig anvende overskuddet til at skabe arbejdspladser for udsatte, eller søge svar på udfordringer inden for miljø og sundhed. Alt eventuelt overskud fra driften skal geninvesteres i udviklingen af projektet.


WeCreation står for bolig- og erhvervsudlejning samt udlejning af kursus- og konferencefaciliteterne. Samtidig er selskabet ansvarlig for at udvikle og koordinere de aktiviteter inspirationscenteret kommer til at rumme både nu og over tid.


Himmelbjerggården skal være et ressourcested, et vitalt åndehul for den enkelte, for iværksættere og erhvervsdrivende, for familierne, for singlerne, for de ældre og unge, for lokalsamfundet, for regionen, for turister og samfundet mere generelt.

HVOR ER VI NU


 • Kontorfællesskab for iværksættere og mindre virksomheder. Vi har dedikeret 3 områder som hvert har sit fokus.
 • Kursus, konference- og retrætefaciliteter i naturskønne omgivelser
 • Festival faciliteter
 • Boliger og levefællesskab
 • Spirende partnerskaber med frontløbere og iværksættere
 • Kreativt værksted for kunstnere og iværksættere
 • Faste kulturarrangementer
 • Køkkenhave 

HVAD VIL VI GERNE


 • Uddannelsesforløb med fast tilknyttede undervisere
 • Retræter og forløb med fokus på stilhed, sundhed og kontakt til naturen
 • Rekreative områder og refugium til kortere og længere ophold
 • Spa i naturen forankret i de nordiske traditioner omkring velvære
 • Verdenshøjskole – internationale undervisningsforløb
 • Kulturarrangementer og Artist in residence programmer
 • Etablering af permakulturhaver, lægeurtehaver og mad produktion
 • Tilbagevendende festivaler og initiativer, der formidler vision og mission
 • Mindre produktioner af kunsthåndværk eller socialøkonomiske værksteder

PARTNERSKABER


Dele af Himmelbjerggårdens forskellige aktiviteter bliver udviklet gennem partnerskaber. Der er allerede en stor gruppe af samarbejdspartnere, som engagerer sig på forskellig vis afhængig af faglighed, kompetencer og mulighed for at involvere sig i projektet.


Vi søger partnerskaber ud fra devisen Win - Win og gensidighed til glæde for alle.

Himmelbjerggården

Himmelbjergvej 11

DK-8680 Ry

Danmark


Tel: (+45) 3842 1400

Mail: info@himmelbjerggaarden.com