FNs 17 verdensmål

FN'S 2030 VERDENSMÅL


FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er vores største udfordring og vores største mulighed.


På Himmelbjerggården er de 17 verdensmål en naturlig del af vores hverdag. Målene inspirerer os til at gøre tingene anderledes og bedre, til at tage medansvar og til aktivt at skabe en kultur, hvor bæredygtighed og en holistisk bevidsthed er fundamentet, vi træffer beslutninger ud fra.


Nogle af FN målene er selvfølgelig mere relevante i forhold til Himmelbjerggårdens vision og lettere for os at arbejde med end andre. Nedenfor er konkrete eksempler på hvordan vi forholder os til de enkelte mål:


 • Mål 2 “Stop Sult”: Flere kan leve af den samme jord, hvis vi lever mere kødfattigt, og det er en simpel handling, vi gerne vil inspirere andre til. Vi har valgt, at vores køkken serverer vegetarisk mad. Vi spiser fortrinsvist økologisk og efter årstiderne.
 • Mål 3 “Sundhed og Trivsel”: Vi møder hinanden med ærlighed, kærlighed og omsorg. Diversitet er en styrke. Vi har et co-working område dedikeret til terapeuter og behandlere. Vores dagligdag starter med korte mindfulness øvelser og lign.

 • Mål 4 “Kvalitetsuddannelse”: Kursus- og retrætefaciliteter benyttes fortrinsvis til videreuddannelse, lederuddannelser, teambuilding mm. Himmelbjerggården udbyder egne uddannelsesforløb fra 2019. 

 • Mål 5 “Ligestilling mellem kønnene”: Himmelbjerggården vægter også den feminine ledelse, hvor kolleger ses som hele mennesker. Vi vægter at måden hvorpå vi bevæger os ind i en bæredygtig fremtid også rummer ligeværd, anerkendelse og integritet.

 • Mål 7 “Bæredygtig energi”: Himmelbjerggårdens elektricitet er grøn. Vi har solcelleanlæg, der dækker en mindre del af el-forbruget. luft til vand varmepumper på hele området der gør at vi er co2 neutrale med en besparelse på 320 ton årligt i forhold til vores forbrug af biobrændsel.

 • Mål 8 “Anstændige jobs og økonomisk vækst”: Vi sikrer, at alle har en god balance mellem arbejde og fritid. Den socialøkonomiske virksomhed WeCreation, der driver Himmelbjerggården, er netop funderet i ønsket om at rumme diversitet i vores team og i at skabe anstændige arbejdspladser til mennesker, som ellers ville falde uden for arbejdsmarkedet.

 • Mål 11 “Bæredygtige byer og lokalsamfund”: Vi er flere familier, der bor på Himmelbjerggården, hvor vi deler ressourcer og gør brug af hinandens viden og færdigheder. Vi benytter små lokale håndværkere, der overholder danske krav til arbejdsmiljø og -sikkerhed.

 • Mål 12 “Ansvarligt forbrug og produktion”: Vi bruger så vidt muligt svane- eller ECO-mærkede produkter. Alle vores bygninger er fortrinsvis indrettet med genbrugsmøbler. Vi skaber unikke og kreative rammer samt støtter de forskellige nødhjælpsorganisationer i deres arbejde.

 • Mål 13: “Klimaindsats”. Vi optimerer i forhold til energibesparelser, når vi renoverer bygningerne. Vi støtter organisationen Tree Sisters, som planter træer rundt i verden.

 • Mål 15 “Livet på land”: Vi støtter biodiversitet på vores 20ha ejendom ved at undlade at sprøjte med kemikalier. Vi arbejder med jorden ud fra principperne i permakultur haver og den biodynamiske tankegang. Derudover har vi bistader på helt naturlige betingelser.

 • Mål 17 “Partnerskab for handling”: Vi har virksomheder, behandlere, ansatte og beboere, som alle har bæredygtighed som høj værdi. Vi inspirerer hinanden både i det daglige og på den lange bane til at leve endnu mere bæredygtigt på alle planer.

KONTAKT
Himmelbjergvej 11

DK-8680 Ry, Danmark

info@himmelbjerggaarden.com

(+45) 86 89 89 00

SOME