Bæredygtighed

BÆREDYGTIGHED

Visionen om bæredygtig udvikling er både miljømæssig og social, og rækker langt videre end til et miljøvenligt konference- og kursuscenter.


Himmelbjerggården opererer både med social-, miljømæssig- og økonomisk bæredygtighed i udviklingen af visionen og stedets aktiviteter.


Intentionen er at være eksemplets magt. Vi omstiller driften til vedvarende energi, vi arbejder med selvforsyning af grønsager og æg, fokus på udvikling af biodiversiteten og insektbestanden i området, vi har bifamilier boende. Generelt fokus på at undgå spild af resourser, genbruge så meget som muligt - eller sende det videre i systemet og reducerer vores CO2 aftryk i hverdagen.

 

Vi har ikke den endelige opskrift, vi er et eksperimentarium og vil gerne inspirere til langsigtet helhedstænkning og positiv udvikling inden for bl.a. sunde og resiliente fællesskaber, nyskabende ledelse, trivsel og velvære, social innovation og samarbejde på tværs af den private og offentlige sektor og landegrænserne.


KONKRETE SKRIDT I EN BÆREDYGTIG RETNING


Her en liste over nogle de tiltag vi tager i forhold til at efterleve værdierne omkring bæredygtighed og lav miljømæssig påvirkning. Vi er i begyndelsen af rejsen, både som individer og organisation, og de små bevidste valg åbner hele tiden for nye tiltag og veje. 


Vi har i foråret 2020 besluttet at omlægge hele Himmelbjerggårdens varmesystem og fra at opvarme de ca. 6000m2 bygninger med træpiller dvs. biomasse til en system baser på varmepumper, fra luft til vand. 


Konkret sparer denne langsigtede investering miljøet for udledning af mere end 320 tons CO2 om året - et eksempel på konkret grøn omstilling, vi er stolte af! 


Andre konkrete tiltag på gården er:


 • Min. 60% økologiske råvarer, gerne fra lokale producenter som fortrinsvis leverer i større partier, så vi undgår unødig emballage
 • Vores køkken har fokus på velsmagende og klimavenlig vegetarisk mad 
 • Egen vandboring og drikkevand fra hanen af høj kvalitet
 • De produkter der bruges inde og ude er fortrinsvis som minimum svanemærket eller ECO label
 • Kompostering af egen organiske affald
 • Selvforsyning af grønsager og æg
 • Fælles affaldssorteringssystem for hele området, fokus på at reducerer og genanvende
 • Grøn el i alle bygninger
 • Energioptimering af bygningerne og fokus på bæredygtige bygge materialer 
 • Al maling er svanemærket og uden bly
 • Alle bygninger er indrettet med smukke genbrugsmøbler 
 • INGEN sprøjtemidler på hele området
 • Fokus på biodiversitet i området inspireret af principperne bag permakultur
 • Bier og naturlige insekthoteller rundt om i området
 • Samarbejde med lokale håndværkere og leverandører
 • Skabe fællesskab, nærværende relationer og inddrage mange forskellige interessenter
KONTAKT
Himmelbjergvej 11

DK-8680 Ry, Danmark

info@himmelbjerggaarden.com

(+45) 86 89 89 00

SOME