Levefællesskabet

LEVEFÆLLESSKABET

Himmelbjerggården, Nordisk Inspirationscenter for Bæredygtig Udvikling, er hjemsted for et levefællesskab, der er dannet omkring principperne om åndelig praksis, socialt- og miljømæssigt ansvar og kreativt iværksætteri.


Vi bor lige nu 19 mennesker på Himmelbjerggaarden, som alle på hver vores måde bidrager til udviklingen og vedligeholdelsen af stedet. Vi bidrager hver dag med frivilligt arbejde i forhold til stedets aktiviteter; booking, rengøring, renovering, sociale medier, madlavning, koordinering, regnskab og meget mere. Det er en vidunderlig rejse at skabe og bringe visionen for stedet til live.


Vi er alle kommet til Himmelbjerggaarden pga. visionen for stedet og muligheden for at leve et helt liv.

LEVEFÆLLESSKABET SOM FUNDAMENT FOR HIMMELBJERGGAARDENS VISION


Som en del af levefællesskabet vælger man at bevæge sig væk fra det gamle paradigme for ego-centreret vision til en samarbejdende, lykkeligere, sundere og mere bæredygtig måde at leve på; en øko-centreret vision, hvor vi dedikerer hele os til en større helhed - og vi er den ændring, vi ønsker at se i verden.


Lige nu udvikler vores sociale strukturer sig omkring at skabe vores fundament, fysisk og energisk. Vi har en stor vision og det kræver en gruppe dedikerede og selvhjulpne frontløbere; mennesker hvis hjerter brænder for at være aktive medskabere til bæredygtig udvikling og transformation - efter en dyb indre opfordring til at være til tjeneste.

"If it's good for me, it's good for us.

And if it's good for us, it's good for me"


- Derk Loeks

AT BYGGE ET BÆREDYGTIGT LEVEFÆLLESSKAB


At skabe et bæredygtigt fællesskab er proces, hvor en gruppe bliver opmærksom på sin egen eksistens som en levende kollektiv enhed - og på den livskraft, der opretholder den. Det er en kollektiv proces at skabe passende strukturer, såsom gode beslutningsmetoder og konfliktløsningsprocedurer. Og det kræver en individuel forpligtelse til fællesskabet, at styrke gruppeånden gennem personligt arbejde og give slip på frygt og følelse af magtesløshed, når vi bliver udfordret i vores relationer. Styrken ses, når vi går fra reaktion til en kreativ deltagelse med livet - til at være en del af et levende fællesskab som trives.


Et levefællesskab er ikke bare en tilfældig samling af individer: de har fælles formål og mål, medlemsregler og en kollektiv identitet, der til en vis grad bestemmer individernes adfærd. Det tager tid for en gruppe at opbygge, bevidst eller ubevidst, alle disse elementer.
Fra starten udvikler en gruppe sig, gennemgår forskellige faser eller stadier af vækst, og i nogle tilfælde arbejder de gennem de uundgåelige udfordringer ved konflikt, som potentielt skaber ekspansion, modenhed og fordrer at individdet udvikler sig til sit fulde potentiale til gavn for sig selv, og til gavn for fællesskabet

FREMTIDEN


En del af visionen for fremtiden på Himmelbjerggaarden er at skabe tidssvarende boliger, så vi kan udvide levefællesskabet til minimum 40 voksne og børn. Dette er centralt for at skabe et forretningsmæssigt bæredygtigt grundlag, samt et dynamisk fællesskab som er med til at kunne tiltrække kreative og kompetente iværksættere fra hele verden. Iværksættere der er med til at skabe erhverv, arbejdspladser og turisme i området.
Vi ser en mulighed for at hele bolig området udvikles i en arkitektonisk sammenhæng og med respekt for den omkringliggende natur.


Vi vil gerne integrere innovative og bæredygtige off-grid løsninger, ny teknologi som både nedsætter vores forbrug og gør os i stand til at genanvendes og processere vores el, vand, varme og spildevand etc. i området.


Vi ser at vi i fremtiden bor på færre kvm, hvor boligarealet udnyttes mere optimalt. Faciliteter der benyttes i dagligdagen ville kunne deles med andre beboere, fx køkkener, vaskerum, kontorer, gæsteværelser, værksteder mv.

KONTAKT
Himmelbjergvej 11

DK-8680 Ry, Danmark

info@himmelbjerggaarden.com

(+45) 86 89 89 00

SOME