Terapeuter

GROKONCEPT V/ JOHNNY GØTKE

Terapi, Coaching og vejledning

Johnny kan hjælpe med at se dig klart og tydeligt, og give konkret og direkte vejledning i hvordan du kan løse de problemer, du står i. 

Johnny giver præcis og dybdegående vejledning og ser ind i menneskers følelser, tanker og psykiske konstitution.


grokoncept.dk

JACOB HØJBJERG

Familekonsulent og socialrådgiver.


Jacob yder konsulentbistand til offentlige forvaltninger iht. serviceloven.


Trivsel.Social

CAMILLA BRINCH

Camilla er Spirituel integrativ krops- og psykoterapeut, Integrativ somatisk traumeterapeut (2022) samt Pre- and perinatal educator (2022).


Camilla tilbyder integrativ terapi til børn, unge og voksne.


Kontakt: camillabrinch@live.dk

NEW BEGINNINGS V. CECILIE LANKEN (PhD)

Cecilie tilbyder hypnoterapi til blandt andet angstbehandling, traumekollaps (TCT), energiforløsning, indre-barn heling, regression og sjælerejser.


Velkommen til en ny begyndelse!


www.newbeginnings.dk

PSYKOLOG ANNETTE WALSTED

Annette er autoriseret psykolog og tilbyder samtaleterapi til børn, unge og voksne med symptomer på spiseforstyrrelser, angst eller tvangslidelse (OCD) og/eller støtte til forældre eller andre pårørende, som også befinder sig i en belastende livssituation.


www.psykologwalsted.dk 

PSYKOLOG HENRIK HOLM HANSEN

Henrik er autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævn og er efteruddannet i ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi). ISTDP er en effektiv behandlingsform, der har vist særdelses gode resultater over for depression, angst, stress og personlighedsforstyrrelser, m.v. Han har indgående erfaring med FIT (feedback informed treatment).


www.henrikholmhansen.dk