Frivillige

Frivillig på Himmelbjerggaarden

Der er behov for mange hænder, mange hjerter, til at løfte Himmelbjerggårdens vision. Vi håber, at du har lyst og tid til at være med til at skabe dette visionære projekt på et økonomisk bæredygtigt grundlag, så vi kan bibeholde den ånd og vision der er drivkraften bag projektet.


| Rammerne for dig som frivillig på Himmelbjerggaarden

Himmelbjerggården skabes af de ildsjæle som lægger deres energi i projektet. Alle beslutninger bliver truffet i syv generationers ånd. Det vil sige, at det vi skaber sammen nu, skal være godt og meningsfyldt nu, men også godt for de syv næste generationer. Vi har naturligvis miljøet og naturen med i disse tanker.


Økonomisk set vil alt overskud fra driften af selskabet bliver reinvesteret i projektet og vil være med til at udbygge og udvikle projektet med alle de mange nye tiltag, vi ønsker at skabe på dette sted. Driftsselskabet bag Himmelbjerggården er et socialøkonomisk selskab HBG Estate.


Menneskeligt set er vores vision, at vi alle vil tjene på og næres af projektet. Vi er igang med at skabe nogle fantastiske rammer for en bred vifte af initiativer, som indbyder til besøg og deltagelse på mange forskellige niveauer. Vi ser et fantastisk potentiale i den synergieffekt der kommer, ved at samle mange aktiviteter, visionære idéer og nye tiltag under samme tag.


Vi kontakter dig herefter for at aftale et møde, hvor vi sammen med dig, gennemgår hvad det indebærer at være frivillig på Himmelbjerggaarden, samt hvilke tanker, ideer og ønsker du har omkring det frivillige arbejde.


Tak og vi glæder os til at møde dig!

Send os en mail med lidt om dig selv til info@himmelbjerggaarden.com