PDC designkursus

Permakultur Design- Certifikatkursus - PDC 2022

Nyt hold til foråret 2023

Hvordan lærer vi at iagttage og læse naturen - at lytte, observere og imitere den? Hvordan lærer vi at arbejde med fremfor imod naturen og gøre vores samspil med naturen helende og regenererende? Hvordan designer vi økologiske helhedsløsninger ud fra naturens grundprincipper?


Priser, se nederst på siden.

Permakultur Design-kursus er:

 • for dig, der ønsker at få mere viden om bæredygtig, regenererende livsstil,
 • for dig, der vil kunne lave helhedstænkende design,
 • for dig, der drømmer om at realisere en forsvarlig fremtid,
 • for dig, der ønsker et kursus med erfarne undervisere, der praktiserer permakultur,
 • for dig, der vil have Permakultur Certifikat, og
 • for dig, der vil forstå dine omgivelser bedre.


Godt at vide...


PDC-kurset er et internationalt standardiseret kursus i den forstand, at 70% af indholdet er obligatorisk, uanset hvor i verden man tager kurset. De resterende 30% er tilpasset den geografiske placering og ofte med et særligt fokus. Et Permakultur Designkursus omfatter som minimum 72 undervisningstimer.

Efter succesfuld deltagelse på PDC-kurset tildeles du et certifikat i Permakultur fra foreningen Permakultur Danmark. Som certifikatholder har du ret til at kalde dine egne designede projekter ”Permakultur” og undervise på korte kurser i permakultur.

PDC-kurset er godkendt af Permakultur Danmark.

NB! Det er en forudsætning for at modtage Permakultur Certifikatet, at du deltager i hele kurset.

Det obligatoriske indhold på kurset


Permakulturens teori og grundlæggende principper gennemgås og belyses ved hjælp af konkrete eksempler inden for følgende emneområder:

 • Introduktion til permakultur, etik og grundlæggende principper
 • Designprocesser, metoder og redskaber
 • At læse et landskab, naturens mønstre og økosystemer
 • En levende jord, regenerative metoder og frugtbarhed
 • Vand i landskabet, regnvandsopsamling, plantebaseret vandrensning og akvakultur- systemer.
 • Planter og træer, dyrkningssystemer, skovhaver, polykulturer, agro-økologi og holistisk græsning
 • Klima og energi, mikroklima
 • Økologisk byggeri, byøkologi
 • Bioregioner, land-by netværk, social organisation
 • Permakultur, nationalt og internationalt, oprindelige folk.

 

Certifikatkurset afsluttes med, at kursisterne udarbejder et konkret designprojekt i gruppesamarbejde, hvor kursisterne demonstrerer, at de har forstået permakulturens grundlæggende principper og teknikker. Resultatet fremlægges for underviserne og de øvrige kursister som afslutning på kurset.

Kurset er interaktivt. Undervejs vil du både deltage i praktiske opgaver og udføre små designopgaver på forskellige emner.

JESPER SAXGREN

Permakultur kursus underviser

Jesper Saxgren er Permakultur Diplomholder og har arbejdet med permakultur, siden han deltog i det første PDC-kursus i Danmark i 1987.

 

Hans primære kvalifikationer og væsentligste professionelle erfaringer ligger inden for områderne miljø/økologi, projektudvikling, uddannelse/folkeoplysning og internationalt projektarbejde.

Han har mere end 40 års erfaring inden for arbejdet med uddannelse og folkeoplysning som planlægger, underviser, kursusudvikler og konsulent. Han har udviklet, planlagt og gennemført såvel lange som kortere uddannelses- og kursusforløb, arrangeret workshops, konferencer og seminarer samt udarbejdet oplysnings- og undervisningsmateriale.

Inden for økologi- og miljøområdet har han arbejdet som projektrådgiver, planlægger, underviser og facilitator med agro-økologi, permakultur, økologisk byggeri, regenerativ land use planning, watershed and ecosystem management og climate change mitigation/adaptation i såvel Danmark som med NGO'er i Nepal, Ghana, Bolivia og Bhutan.

Han har udviklet, projekteret og iværksat samt medvirket til gennemførelsen af flere anerkendte forsøgs- og udviklingsprojekter inden for økologi- og miljøområdet, bl.a.:

 • Økologisk Værksted, Produktionshøjskolen i Fløng - et økologisk væksthus med integreret akvakultur og recirkulering af vand og organisk affald. 1984-90 (støttet økonomisk af bl.a. Undervisningsministeriet).
 • Aquadomen, Kolding Højskole – et økologisk undervisnings- og demonstrationsanlæg for plantebaseret spildevandsrensning. 1995-98 (støttet økonomisk af bl.a. Miljøministeriets Grønne Fond).
 • Life School Centret, - et trænings- og demonstrationscenter for bæredygtig naturressourceforvaltning og demonstration af bæredygtige byggemetoder og anvendelse af klima- og miljøvenlige lokale byggematerialer. 2006-13 (støttet og finansieret af DANIDA).

Organisatorisk har han bl.a. været:

 • Projektkoordinator for det CISU-finansierede projekt ‘Empower Small-Scale Bhutanese Farmers to Increase Food Security and Sustainable Livelihoods through Agro-Ecological Farming and Food Systems Development’ i Bhutan. 2017-2020.
 • Projektkoordinator, rådgiver og medlem af styregruppen for det DANIDA-finansierede alliance program ‘JIWAN - Jaladh Integrated Watershed and Natural Resources Management Program’ i Nepal i samarbejde med Care, Danish Forestry Extension og Foreningen for Folkehøjskoler. 2005-13.
 • Medlem af bestyrelsen for DIB, Dansk International Bosætningsservice.
 • Medlem af bestyrelsen for ’Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis’.
 • Medlem af Allpa Janpirina - Instituto de Regeneración Ecológica, Ouito Ecuador.

I dag er han næstformand i Ulandsudvalget i Økologisk Landsforening, Ambassadør for EARTH University i Costa Rica, medstifter af foreningen EarthWays samt Founding Trustee i The Regenerative Viticulture Foundation.

MARIE 

JUNKER BOESEN

Medunderviser på PDC-kurset på Himmelbjerggaarden.


Marie er vokset op på en gård og har stor praktisk erfaring med at arbejde med økologiske og regenerative dyrkningsmetoder.


Hun er permakultur certifikatholder og har en bred erfaringsbaggrund inden for mange af permakulturens praktiske grundelementer.

Hun har blandt andet:


 • arbejdet med skovgrise, kvæg og får i holistisk afgræsning hos Ridgedale Permaculture i Sverige
 • arbejdet med regenerativ grøntsagsproduktion hos Four Season Farm, Maine. USA
 • arbejdet med biodynamisk grøntsagsproduktion hos en biodynamisk frilandsgartner i Schümannhof, Tyskland
 • undervist i selvforsyning, havebrug og praktisk bæredygtighed på Nordfyns Højskole
 • og er uddannet økologisk landmand fra Kalø Økologisk Landbrugsskole

Lokalisering

Kurset udbydes i et samarbejde mellem foreningen EarthWays og Himmelbjerggaarden og foregår på Himmelbjerggaarden i Ry tæt på Himmelbjerget midt mellem Skanderborg og Silkeborg. Gården består af et område på 20 ha beliggende i noget af Danmarks smukkeste natur, og der er 15 bygninger af forskellig størrelse og anvendelse spredt over området med et samlet areal på ca. 6000m2.


Det er EarthWays mission at fungere som læringsrum, mødested, tænketank, laboratorium, netværk for interessenter og vært for dialog, refleksion og eksperimenter, der med baggrund i den økologiske krise videndeler og udvider forståelsen af og bevidstheden om vores rolle på Jorden og bidrager til den nødvendige og fundamentale omstilling af vores måde at tænke, handle og leve på. 

 

EarthWays understøtter endvidere Himmelbjerggaardens vision og udvikling som inspirationscenter og samlingspunkt for videndeling og netværk omkring en bæredygtig udvikling, der bygger på de værdier og principper for ligeværdighed og bæredygtighed, der er beskrevet i ’The Earth Charter’ og FN's 2030 Verdensmål.

Første PDC-kursusprojekter videreudviklet under  'Positive Trace Gathering' sommer 2022

Kursets deltagere vil kunne viderudvikle de tre forskellige permakultur designprojekter, som blev igangsat på Himmelbjerggaardens første PCD-kursus i marts 2022 og videreudviklet under 'Positive Trace Gathering' august 2022. På kurset vil deltagerne have mulighed for at arbejde videre med projekterne og følge udviklingen af: 


Spiselig skovhave, fra klippegrønt og monokultur til polykultur og madproduktion

I området findes et skovstykke med gamle juletræer, som har været brugt til klippegrønt. Området ligger på sydvendte skråninger og er ideelt til at anlægge en skovhave med spiselige planter, buske og træer. En skovhave er en investering i fremtiden og vil forbedre områdets biodiversitet. Haven vil kunne bruges i undervisningssammenhænge omkring skovhaver, i opbygningen og sammensætningen af disse, som viser planternes naturlige evne til at understøtte hinanden. Der udarbejdes materiale i forhold til baseline, som deles på skilte i området, således at udviklingen af biodiversiteten i området kan følges over tid. Produktionen vil blive brugt i Himmelbjerggaardens køkken.

Som forberedelse skal en del af træerne i området fældes, stubbe og rødder skal hives op, og der skal gøres klar til jordforbedring med hestemøg, kompost og lignende. Der skal etableres cisterner til opsamling af regnvand specielt til opstarten af haven.


Lægeurter og naturens apotek på Himmelbjerget

Tilbage i 1500-tallet var der over 200 registrerede lægeurter og planter i området omkring Øm kloster, som ligger ca. 4 km fra Himmelbjerget. Mange af dïsse arter findes stadigvæk, og den gamle viden om planternes kvaliteter og virke er stadig tilgængelig. Der er en stigende interesse fra en bredere del af befolkningen, og på Himmelbjerggaarden er der udset et område til at etablere et stort lægeurte-medicinhjul, hvor de gamle arter samles og formeres til frø, og hvor der deles viden om planternes kvaliteter og brug gennem historien. Desuden ses haven som besøgshave for skoleklasser, der besøger Himmelbjerget og som udendørs læringsrum for undervisning, der arbejder med at formidle viden om lægeurter, årets cyklus for indsamling og præservering af urter, planter og frø, naturterapi og stressreduktion samt naturlig produktion af olier, tinkturer, sæber m.m. Der planlægges et drivhus og redskabsskur med indlagt vand og el centralt i haven samt bænke og bålplads til undervisning.

Området består p.t. af en monokultur af græs. Som forberedelse skal området jordforbedres med hestemøg, kompost, og en del af projektet er at anlægge forskellige typer af bede for at se forskellen på disse metoder og gøre os erfaringer med, hvad der skaber de bedste forudsætninger for liv.


Rislende vandløb og forbedring af biodiversiteten i og omkring vandhul

Der anlægges et vandløb med natursten for at øge iltningen af den lille sø og derved styrke biodiversiteten i og omkring søen og bestanden af dyr i området. I marts 2021 blev Himmelbjerggaardens vandhul oprenset for bundslam og reetableret med bløde brinker for at forbedre både plante- og dyrelivet i området. Vandhullet har ikke tilløb af vand, og iltning af vandhullet vil været et led i at skabe cirkulering og derfor bedre vandkvalitet i vandhullet.

Vandløbet etableres med en lille dam på områdets højeste punkt, og det rislende vandløb planlægges at bugte sig gennem området ned til vandhullet. Dammen skal etableres med planter og pumpe, og der indsamles natursten i forskellige størrelser til at markere vandløbet og skabe bevægelse i vandet.


Konkret vil deltagerne kunne vælge at udføre deres designopgave med udgangspunkt i Himmelbjerggaardens eller arbejde med egne projekter.


Kursuspriser:


Pris, inkl. undervisning, kost og logi:


8.500 kr. - ved overnatning i eget telt eller på madras i sovesal med eget medbragt udstyr.

4.000 kr. tillæg ved overnatning i dobbeltværelse, 8 senge i alt.

5.500 kr. tillæg ved overnatning i enkeltværelse, 1 værelse i alt.

Eget sengelinned medbringes, der er dyner og puder på værelserne.


Forplejning

Der indgår morgenmad, frokost og aftensmad under hele kurset. Vi forventer, at deltagere giver en hånd med i forbindelse med madlavning, servering, opvask og rengøring samt medbringer eget sengelinned.


Tilmelding

Betal depositum (1.500 kr.) eller hele kursusgebyret, så er din plads reserveret. Bemærk, at hvis der skal udstedes faktura til firma, jobcenter eller lignende, tilkommer der moms på beløbet.


Spørgsmål om kurset og interesserede deltagere kan sende en mail til: info@himmelbjerggaarden.com