Naturens Grundlovsmøde

Naturens Grundlovsmøde

Søndag d. 4. Juni fra kl. 10 - 16.30

En dag hvor vi sammen vil reflektere og samtale om en ny vej fra Blicher og Grundtvig til Gaia

Vores samfund er bygget op omkring grundloven.


Loven er et afledt resultat af den folkelige bevægelse, der fik en stemme på Himmelbjerget tilbage i 1839, hvor Blicher og andre af hans samtids ildsjæle, kaldte danskerne til Folkemøde for at tale om rigets fremtid. De første skridt på rejsen mod det demokratiske samfund, vi lever i idag. Vores samtid kalder også på forandring og dialog, og i vores tid er perspektivet globalt. Vi står midt i en række økologiske kriser, affødt af at vi som menneskehed og som samfund har presset vores indre og ydre natur til det yderste. Klima-, miljø- og biodiversitetskriserne er alle tegn på, at der er noget galt med vores relation til naturen og hænger uløseligt sammen med det natursyn og den verdensforståelse som har formet os som mennesker i moderne tid. Naturen
er ikke nævnt i grundloven, naturen har ingen stemme i vores demokrati. Det bør den have!


Men hvem kan tale for eller oversætte fra naturen? Hvis den havde en stemme, hvad ville den sige, og hvordan kunne en Naturens Grundlov tage form? Hvilke værdier skulle Naturens Grundlov bygge på?

EarthWays og Himmelbjerggården inviterer

til et fælles forum på Himmelbjerggården


En dag hvor vi sammen vil reflektere og samtale om en ny vej fra Blicher og Grundtvig til Gaia, og om hvordan vi sammen kan tage de første skridt mod formuleringen af en Naturens Grundlov og et lovgrundlag, som kan indskrives i grundloven og medvirke til at sikre en forståelse af, at de beslutninger,som vi tager som mennesker også berører og har konsekvenser for de dyr, insekter, fugle, fisk, træer og floder, vi deler habitat med samt for kommende generationer.

Tilmelding inkluderer kaffe, te & kage på dagen. Medbring madpakke / ret til fælles frokost

Program


10.00 Velkommen


- Velkommen til EarthWays på Himmelbjerggården.
- Grundlovsdag/Naturens grundlovsdag, historiske rødder og fremtidige perspektiver.
- Internationale relationer, Global Alliance for the Rights of Nature, Earth Rights International, Stop Ecocide, The Pachamama Alliance.
- Kort præsentationsrunde af deltagerne.


10.45 Workshops – hvordan giver vi naturen stemme?


- Afprøve, udforske og udvikle metoder til, hvordan vi kan åbne for den opmærksomhed og kommunikation med det mere-end-menneskelige, der gør det muligt for os at sanse og forstå naturens sprog?
- Samtaler, oplevelser af forbundethed.


13.00 Frokost - MEDBRING MADPAKKE el RET TIL FÆLLES FROKOST


14.00 Præsentation af og debat om naturens grundlov - Naturens grundlovsforslag


14.30 Samtalecafe i grupper: Debat og refleksion i grupper med udgangspunkt i
Naturens grundlov.


15.15 Kaffepause


15.30 Processen frem mod næste års Naturens Grundlovsmøde – hvordan kan vi
udvide og befordre dialogen om at give naturen stemme?


16.00 Ceremoniel afslutning.


Medbring tøj til at være udenfor og mad til fælles frokost