Om Himmelbjerggaarden

Naturen som læremester 

Visionen er at skabe et samlingspunkt med rødder i 2030 verdensmålene. Et inspirationscenter for Bæredygtig Udvikling i samspil med naturen, hvor kreative og samskabende fællesskaber mødes omkring medansvarlighed, hjertelighed og viljen til at være den forandring, de ønsker at se i verden.

| Gården & området

Himmelbjerggården er placeret på Himmelbjerget midt mellem Skanderborg og Silkeborg. Gården består af et område på 20 ha beliggende i noget af Danmarks smukkeste natur, og der er 15 bygninger af forskellig størrelse og anvendelse spredt over området, med et samlet areal på ca. 6000m2.


Det Nordiske Inspirationscenter for Bæredygtig Udvikling startede rejsen i marts 2017 og gården er drevet af den socialøkonomiske virksomhed WeCreation. Siden starten er organisationen, der driver gården blevet funderet, mange bygninger er sat i stand, de smukke lokaler er blevet indrettet og centeret er allerede vært for rigtig mange virksomheder, organisationer og undervisere, som nyder at være i det naturskønne område. Der er en bred vifte af aktiviteter og initiativer, som kendetegner Himmelbjerggården og visionen bag tager langsomt form.

Vores logo symboliserer livet - formen bliver kaldt 'Seed of life'.


Ringene er et af grundelementerne i geometri og fraktalopbygning og et symbol på liv - nemlig cellen, som deler sig.


Uendelighedssymbolet symboliserer den konstante energetiske udveksling. Midterlinjen repræsenterer menneskets forankring mellem himmel og jord.


Al forandring starter i os selv.

| Vision & Mission

Visionen om bæredygtig udvikling er både miljømæssig og social, og rækker langt videre end til et miljøvenligt konference- og kursuscenter.


Himmelbjerggården opererer både med social-, miljømæssig- og økonomisk bæredygtighed i udviklingen af visionen og stedets aktiviteter.


Intentionen er at være eksemplets magt. Vi omstiller driften til vedvarende energi, vi arbejder med selvforsyning af grønsager og æg, fokus på udvikling af biodiversiteten og insektbestanden i området, vi har bifamilier boende. Generelt fokus på at undgå spild af resourser, genbruge så meget som muligt - eller sende det videre i systemet og reducerer vores CO2 aftryk i hverdagen.

 

Vi har ikke den endelige opskrift, vi er et eksperimentarium og vil gerne inspirere til langsigtet helhedstænkning og positiv udvikling inden for bl.a. sunde og resiliente fællesskaber, nyskabende ledelse, trivsel og velvære, social innovation og samarbejde på tværs af den private og offentlige sektor og landegrænserne.

Som organisation arbejder Himmelbjerggården på at skabe de bedste forudsætninger for at nære og styrke det enkelte menneskes potentiale i forhold til privat, relationel, arbejdsmæssig og spirituel tilstedeværelse og uegennyttige engagement i en vision som rækker ud over en selv.


Drivkraften er relation, dialog og vidensdeling på tværs af brancher, ideologier og kultur. Helhjertet engagement, kreativitet og fællesmenneskelig bevidsthed er kernen i samskabelsen.

| Socialøkonomi

WeCreation ApS er driftsselskabet som driver Himmelbjerggården, og er oprettet som en socialøkonomisk virksomhed godkendt af Erhvervsstyrelsen.


Forudsætningen for denne type virksomheder er, at drive virksomhed på almindelige markedsvilkår, og samtidig anvende overskuddet til at søge svar på udfordringer inden for miljø og sundhed.


Alt eventuelt overskud fra driften geninvesteres i udviklingen af projektet.

 

WeCreation står for bolig- og erhvervsudlejning samt udlejning af kursus- og konferencefaciliteterne. Samtidig er selskabet ansvarlig for at udvikle og koordinere de aktiviteter inspirationscenteret rummer både nu og i fremtiden.

 

Himmelbjerggården skal være et ressourcested, et vitalt åndehul for den enkelte, for iværksættere og erhvervsdrivende, for familierne, for singlerne, for de ældre og unge, for lokalsamfundet, for regionen, for turister og samfundet mere generelt.


| Vi er medlem af

I et erhvervsportræt skriver Annette Friese bl.a.:


"En kvinde med en fast røst og holdninger, der stak dybt ned i en fastforankret opfattelse af, hvor skibet skulle sejle hen, OG hvorfor det lige netop var i den retning. Et unikt livsprojekt der ikke går på kompromis i forhold til bæredygtighed og et ønske om at gå forrest i det paradigmeskifte, vores samtid kalder på globalt.


| Himmelbjerggaardens historie

Himmelbjerggården ligger på Himmelbjergets plateau og blev grundlagt i 1896 af Carl Christian Leopold Budde. Stedet har igennem tiden været drengehjem, børnehjem og senest døgninstitution. Området fortæller blandede historier om de mange hundrede børn, der har levet dele af deres liv her. Himmelbjerggården har løftet en vigtig social opgave, og det er en arv vi har stor respekt for. Tidligere elever og andre med tilknytning til stedet er altid velkommen til at besøge området.

Gammlet billede hoivedbygningen
Gammelt billede gym
Gammlet billede undervisning af drengene

| Fotoreportage, det sidste barn på bjerget

Fotograf Casper Dalhoff, JP, var på besøg på Himmelbjerggården 14 dage før den sidste beboer flyttede og nøglen bleve drejet.


Se fotoreportagen

KONTAKT

info@himmelbjerggaarden.com

86 89 89 00

FIND OS

Himmelbjergvej 11

8680 Ry

"Visionen er at skabe et inspirationscenter for bæredygtig udvikling. Et samlingspunkt med rødder i 2030 verdensmålene. Et kreativt og samskabende fællesskab, der mødes omkring medansvarlighed"

Aslaug Færch