Vision

HIMMELBJERG GÅRDEN

GRUNDLAG

 

Centralt for alle inspirationscenterets aktiviteter og beslutninger er det overordnede hensyn til mennesker, natur, miljø og at alle centrets fælles innovationer har et langsigtet perspektiv, og udvikles til gavn og glæde også for kommende generationer.

 

  • Målrettet fokus gennem samarbejde, samskabelse og innovation
  • Hjertelighed og nærvær i relationer
  • Integritet og vilje til selvudvikling
  • Mod og kreativitet til at skabe det visionære

 

VÆRDIER

 

 

 

VISION

 

Visionen er at skabe et inspirationscenter for bæredygtig udvikling. Visionen har rødder i 2030 Verdensmålene, som forpligter os til et fælles ansvar og et kald til handling fra hver enkelt af os.

 

Himmelbjerggården er rammen om samskabende fællesskaber forankret i social og miljømæssig ansvarlighed. Det er et åbent almennyttigt samlingspunkt for engagerede frontløbere – mennesker hvis hjerter brænder for at være aktive ”WeCreators” for bæredygtig udvikling.

MISSION

 

Vi lever i den antroprocæne tidsalder med store sociale og miljømæssige udfordringer. Et paradigmeskift er nødvendigt for at skabe en fremtid for alle.

 

Himmelbjerggården tager initiativer, der skaber udvikling i retning af et mere bæredygtigt og gensidigt udvekslende miljø for mennesker i samspil med naturen.

 

 

RELATION, DIALOG, VIDENSDELING

 

Som organisation arbejder Himmelbjerggården på at skabe de bedste forudsætninger for at nære og styrke det enkelte menneskes potentiale i forhold til privat, relationel, arbejdsmæssig og spirituel tilstedeværelse og uegennyttige engagement i en vision som rækker ud over en selv.

 

Drivkraften er relation, dialog og vidensdeling på tværs af brancher, ideologier og kultur. Helhjertet engagement, kreativitet og fællesmenneskelig bevidsthed er kernen i samskabelsen.

Himmelbjerggården

Himmelbjergvej 11

DK-8680 Ry

Danmark

 

Tel: (+45) 3842 1400

Mail: info@himmelbjerggaarden.com

Kontortid - kig forbi

Hverdage

kl. 9.00-11.30